Ο Αγροτικός Ελαιουργικός Συνεταιρισμός Στύψης που παράγει το διεθνώς αναγνωρισμένο και καταξιωμένο πλέον ΛΑΔΙ ΣΤΥΨΗΣ, σε συνεργασία με το Τμήμα Επιστήμης Τροφίμων & Διατροφής του Πανεπιστημίου Αιγαίου ξεκίνησε να υλοποιεί ένα καινοτόμο ερευνητικό πρόγραμμα για την παραγωγή βιολειτουργικών παραγώγων ελαιόλαδου με ισχυρή αντιοξειδωτική δράση, και κατά συνέπεια με ιδιαίτερες διατροφικές και λειτουργικές ιδιότητες!

Η συγκεκριμένη δράση εντάσσεται στο πρόγραμμα «Ενίσχυση των συμφωνητικών συνεργασίας μεταξύ επιχειρήσεων και φορέων έρευνας και καινοτομίας» με κωδικό ΟΠΣ 3901του επιχειρησιακού προγράμματος Βορείου Αιγαίου 2014-2020 της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου με Κωδικό Πράξης: ΒΑΡ2-0062094.

Το έργο έχει διάρκεια δύο ετών (2021 – 2023)και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση- Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και από Εθνικούς Πόρους