Οι ενότητες εργασία (Ε.Ε.) του έργου είναι οι εξής:

EE1. Μελέτη των ποιοτικών και διαθρεπτικών χαρακτηριστικών διαφόρων ελαιολάδων και φυτικών φυσικών λειτουργικών τροφίμων που θα χρησιμοποιηθούν για την ενίσχυση με βιοδραστικά συστατικά.
Στόχος:
Στόχος της ΕΕ1 είναι η επιλογή, συλλογή και μελέτη διαφόρων φαρμακευτικών φυτών, σπόρων και λαχανικών από το Β. Αιγαίου που θα χρησιμοποιηθούν για την ενίσχυση των ελαιολάδων με βιοδραστικά συστατικά. Παράλληλα θα γίνει μελέτη των ποιοτικών χαρακτηριστικών μίας σειράς παραγόμενων ελαιολάδων.

EE2. Επεξεργασία πομάσας και φύλλων ελιάς προς παραγωγή κονιοτροποιημένου εκχυλίσματος με χρήση τεχνολογιών ενθυλάκωσης.
Στόχος:
Στόχος της ΕΕ2 είναι η εύρεση του βέλτιστου τρόπου επεξεργασίας με στόχο την αξιοποίηση της πομάσας και των φύλλων ελιάς, τα οποία έπειτα από κατάλληλη ξήρανση και με χρήση τεχνολογίας ενθυλάκωσης θα μετατραπεί σε σκόνη που θα προστεθεί στο ελαιόλαδο, ενισχύοντας την περιεκτικότητα του σε φαινολικά συστατικά και άλλες βιοδραστικές ουσίες.

ΕΕ3. Πιλοτική παραγωγή καινοτόμων λειτουργικών ελαιολάδων ενισχυμένων με βιοδραστικά συστατικά, μελέτη των οργανοληπτικών και διαθρεπτικών ιδιοτήτων τους και επιλογή των καταλληλότερων για δημιουργία ετικέτας.
Στόχος:
Η πιλοτική παραγωγή μιας σειράς καινοτόμων τυποποιημένων ελαιολάδων ενισχυμένων με βιοδραστικά συστατικά φυσικών λειτουργικών τροφίμων φυτικής προελεύσεως, από την περιοχή του Β. Αιγαίου καθώς και με βιολειτουργικά συστατικά προερχόμενα από τα παρα- και υπο- προϊόντα ελαιουργείου, με βάση τα αποτελέσματα των ΕΕ1 και ΕΕ2. Επιπρόσθετα, η ΕΕ3 στοχεύει στην οργανοληπτική αξιολόγηση και στη μελέτη των διαθρεπτικών χαρακτηριστικών και του χρόνου ζωής των παραγόμενων ελαιολάδων ώστε να επιλεγούν τα καταλληλότερα για τη διατροφική παρέμβαση (ΕΕ4) και την προώθηση εκ της εταιρείας (ΕΕ5).

ΕΕ4. Διατροφική παρέμβαση-Κλινική μελέτη για τον έλεγχο της της βιοδραστικότητας επιλεγμένων καινοτόμων ελαιολάδων σε άτομα με παράγοντες κινδύνου καρδιαγγειακών παθήσεων.
Στόχος:
Η μεταγευματική απόκριση του οργανισμού έχει ιδιαίτερη σημασία ιδιαίτερα σε άτομα με παράγοντες κινδύνου καρδιαγγειακών παθήσεων, στα οποία τα βιοδραστικά συστατικά του ελαιολάδου (όπως σκουαλένιο, πολυφαινόλες, ελαικό οξύ κ.α.) καθώς και άλλων βιοδραστικών (από βότανα, λαχανικά, σπόρους κ.α.) έχουν μελετηθεί ως παράγοντες βελτίωσης διαφόρων βιοδεικτών. Στόχος της ΕΕ4 είναι να διερευνηθεί αν η κατανάλωση ενός εκ των παραγόμενων ελαιολάδων που θα έχει ενισχυθεί με βιοδραστικά συστατικά από παραπροϊόντα ελαιοποίησης και ενός ενισχυμένου με βιοδραστικά από φυσικά λειτουργικά τρόφιμα (τα οποία θα επιλεγούν εκ της ΕΕ4) δύναται να επιδράσει στο μεταγευματικό οξειδωτικό στρες, να μειώσει το μεταγευματικό ρυθμό αύξησης γλυκόζης και λιπιδίων και να επηρεάσει βιοδείκτες θρόμβωσης, σε σύγκριση με το συμβατικό ελαιόλαδο και με ένα άλλο λιπαρό συστατικό.

ΕΕ5: Εκπόνηση επιχειρηματικού σχεδίου και εμπορική αξιοποίηση των αποτελεσμάτων.
Στόχος:
Στόχος είναι να διατεθεί στην επιχείρηση ένα ολοκληρωμένο σχέδιο όπου θα την βοηθήσει να προβάλει, να αναδείξει, να διαθέσει και να διαχειριστεί τα καινοτόμα λειτουργικά ελαιόλαδα. Στόχος επίσης είναι να αναλυθεί ο τρόπος με τον οποίο η επιχείρηση θα προσεγγίσει πελάτες, και να προσδιοριστούν οι διαδικασίες μέσω των οποίων θα λειτουργήσει η επιχείρηση με την ενσωμάτωση των νέων προϊόντων και των παραγωγικών δομών της. Επιπλέον στα πλαίσια της ΕΕ5 θα λάβουν χώρα και όλες οι δράσεις διάχυσης, επικοινωνίας και δημοσιότητας των αποτελεσμάτων που θα προκύψουν στα πλαίσια του προτεινόμενου έργου.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:

Θα παρουσιαστούν κατά την πορεία υλοποίησης του έργου.

grup1
grup3
grup2