Η καινοτομία του έργου έγκειται στην δημιουργία μιας σειράς νέων τυποποιημένων ελαιολάδων πλούσιων σε επιπρόσθετα βιοδραστικά συστατικά, τα οποία θα έχουν αυξημένη θρεπτική αξία λόγω αυξημένης περιεκτικότητας σε πολυφαινόλες, καροτενοειδή, τερπενοειδη, μέταλλα και βιταμίνες.

Τα ελαιόλαδα αυτά θα σχεδιαστούν με στόχο την παράλληλη οργανοληπτική αποδεκτικότητα εκ των καταναλωτών και την αύξηση του χρόνου ζωής (μείωση τάγγισης και αριθμού υπεροξειδίων λόγω της αύξησης της περιεκτικότητας των αντιοξειδωτικών).

Δεν υπάρχουν αρκετά στοιχεία στη βιβλιογραφία τα οποία να δείχνουν μελέτη της αύξησης της θρεπτικής αξίας του ελαιολάδου ενώ παράλληλα υπάρχει έντονο επιστημονικό ενδιαφέρον για την αξιοποίηση των παραπροϊόντων της ελαιουργίας προς παραγωγή προϊόντων προστιθέμενες αξίας.

Βάσει των παραπάνω, η καινοτομία του προτεινόμενου έργου είναι η δημιουργία, μελέτη και παρουσίαση σειράς καινοτόμων λειτουργικών ελαιολάδων ενισχυμένων με βιοδραστικά συστατικά, υψηλής διατροφικής αξίας, με καλά οργανοληπτικά χαρακτηριστικά και ενδεχόμενες ευεργετικές δράσεις για την υγεία των καταναλωτών, όπως αυτές θα μελετηθούν in vitro και in vivo.

Τέλος, θα εκπονηθεί επιχειρηματικό σχέδιο και σχέδιο μάρκετινγκ για την εταιρεία καθώς και τρόποι αξιοποίησης και διάδοσης των αποτελεσμάτων.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:

Θα παρουσιαστούν κατά την πορεία υλοποίησης του έργου.