Οι στόχοι του έργου είναι οι ακόλουθοι:

• Μελέτη και επεξεργασία των φύλλων ελιάς και της πομάσας που προκύπτουν από την ελαιοποίηση και η παραγωγή εκχυλίσματος-σκόνης αυτών πλούσιας σε βιοδραστικά συστατικά (ελευρωπαίνη, υδροξυτυροσόλη, άλλες πολυφαινόλες κ.α.).

•Μελέτη και επιλογή των κατάλληλων πρώτων υλών για ενίσχυση της διατροφικής αξίας του ελαιολάδου (φαρμακευτικά φυτά, βότανα, λαχανικά, καρποί, φρούτα κ.α.)

• Πιλοτική παραγωγή σειράς ελαιολάδων έπειτα από παραμονή εντός αυτών διαφόρων φυτικών λειτουργικών τροφίμων που θα έχουν επιλεγεί.

• Μελέτη και ανάδειξη της διατροφικής αξίας, της αντιοξειδωτικής, αντιδιαβητικής και αντιθρομβωτικής δράσης επιλεγμένων ελαιολάδων που θα προκύψουν από την προσθήκη παραπροϊόντων και την παραμονή εντός αυτών φυτικών πρώτων υλών.

• Οργανοληπτικός έλεγχος και έρευνα αγοράς για τα νέα καινοτόμα ελαιόλαδα.

• Μελέτη της διατροφικής αξίας και της βιοδραστικότητας των τελικών προϊόντων σε in vivo και in vitro επίπεδο. Διεξαγωγή διατροφικής παρέμβασης σε ανθρώπους-κλινική μελέτη.

• Ανάδειξη των πλεονεκτημάτων των νέων προϊόντων.

• Μελέτη – επιλογή συσκευασίας και διάρκεια ζωής των νέων προϊόντων.

• Σύνταξη επιχειρηματικού σχεδίου και σχεδίου διάθεσης των νέων προϊόντων. Τελικός στόχος του έργου είναι η παραγωγή και μελέτη μιας σειράς καινοτόμων λειτουργικών ελαιολάδων προστιθέμενης διατροφικής αξίας τα οποία:

α) θα είναι ενισχυμένα σε βιοδραστικά συστατικά από παραπροϊόντα ελαιοποίησης και από φυσικά φυτικά λειτουργικά τρόφιμα,

β) θα συμβάλλουν στην αύξηση των σημείων πώλησης, του όγκου των πωλήσεων, στην επιπλέον οικονομική ανάπτυξη και στη φήμη της επιχείρησης.

γ) θα συμβάλλουν στην απόκτηση τεχνογνωσίας της εταιρείας από τη συνεργασία της με το πανεπιστήμιο και δημιουργία κουλτούρας καινοτομίας και ανάπτυξης.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:

Θα παρουσιαστούν κατά την πορεία υλοποίησης του έργου.